หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • 4 November 2018 17:20
 • 19
 • 0
หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ ZUCKA epdm
อ่านต่อ
การพัฒนาศักยภาพโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC
 • 11 October 2018 19:09
 • 31
 • 0
บริษัทฯ ของเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EC
อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการส่งเสิรมและพัฒนาสถานประกอบสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
 • 11 October 2018 19:05
 • 23
 • 0
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว
อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
 • 11 October 2018 19:01
 • 98
 • 0
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์พลังงาน เราได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
อ่านต่อ
การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561
 • 21 August 2018 13:34
 • 130
 • 0
      ขอขอบคุณวิทยากรจาก อบต.หัวสำโรง ที่มาซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561
อ่านต่อ
การเข้าอบรมเรื่องการขับรถโฟคลิฟท์
 • 21 August 2018 13:23
 • 158
 • 0
โรงงานของเราได้ไปอบรมเรื่องการขับรถดฟคลิฟทื 1.นาย สมคิด ไชยศรีษะ 2.นาย เดชา พงษ์ชาติ 3.นาย พิชัย ศรีมุม 4.นาย บุฯยืน พงษ์สุวัณ
อ่านต่อ