เม็ดยางสีต่างๆขนาด 1-3 มม. (แบบมี มอก.)
98.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เม็ดยาง epdm ขนาด 1-3 มม. สี มาตรฐาน มอก. 2683-2558