เครื่องขัดเหล็กแผ่นและอลูมิเนียม
490,000.00 บาท
690,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

  ประเทศผู้ผลิต เนเธอร์แลนด์ 
  ผลิตในปี ค.ศ. 1994 
  เครื่องมือสอง
 - หัวขัดที่หนึ่ง   เป็นลูกยางขนาด 180 มม.แข็ง 60 ชอร์  มอเตอร์ 18 Kw. 
 - หัวขัดที่สอง    เป็นลูกยางขนาด 380 มม.แข็ง 60 ชอร์   มอเตอร์ 12/16 Kw.2 ความเร็ว 
 - หัวขัดที่สาม  เป็นแปรงลวดเหล็ก 
 - หมุนขัดได้ 2 ทาง คือ ตามสายพานพาชิ้นงาน และ ทวนสายพานพาชิ้นงาน 
 - สายพานชิ้นงานทำด้วยยาง Neoprene 
 - ความเร็ว 3-15 เมตร/นาที 
 - สายพานชิ้นงานเป็นชนิด Oscillation 
 - สายพานชิ้นงานต้องการลม 160 ลิตร/นาที 
 - ใช้ไฟ 415V. 50 Hz 45 Kw. และ 90 Amps