เครื่องเคอเท้นโคตเตอร์
120,000.00 บาท
280,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

  ประเทศผู้ผลิต เยอรมันนี 
  ผลิตในปี ค.ศ. 1989
  เครื่องมือสอง  

  หน้าโต๊ะกว้าง 1300 มม. 
  จำนวนโคตเตอร์ 2 
  ความเร็วในการพาชิ้นงาน 25-130 ม./นาที 
  ความยาวของเครื่อง 3200 มม.